PF 2019

Vážení příznivci Dobré půdy,

děkujeme za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2018. Byl to rok, ve kterém jsme se mohli vídat při mimořádných akcích, které nám pomáhaly své životy „Směřovat výš...“

Přejeme Vám, aby rok 2019 byl plný růstu ve všech oblastech života!!!

Dan a Dáša Doricovi a tým spolupracovníků