Dobrá půda

Vítejte na stránkách komunitního projektu Dobrá půda!

Dobrá půda je půdní prostor nad naším domem, který jsme se rozhodli upravit a následně otevřít pro nás, kteří chceme svůj život "Směřovat výš…"

"Směřovat výš…" je sloganem Dobré půdy. Chceme vytvářet prostor pro sdílení informací, které povedou k našemu růstu ve všech oblastech a to jak tělesné, duševní i duchovní. Člověk je celistvý a dnes již víme, jak se všechny oblasti navzájem významně ovlivňují.

Hlavní důraz chceme klást na to jak nasměrovat výš naše partnerské a rodinné vztahy, ale také se chceme zaměřit na osobnostní rozvoj, lepší poznání sama sebe a objevení svého potenciálu ve všech oblastech života. Tyto semináře, přednášky, setkání proběhnou pod názvem ZOB (zobněte si informací). Protože jsme křesťané, chceme také nabídnout růst v oblasti duchovní, kde chceme přinášet spiritualitu v moderní srozumitelné formě a to pod názvem ATMOSFÉRA a to v různých typech akcí, např. přednáškách, seminářích, koncertech, diskuzích, filmech, rozhovorech se zajímavými hosty a mnoha jiných. Každý z nás má v sobě touhu po něčem co nás přesahuje a také má základní otázky po smyslu života. Z naší osobní životní zkušenosti víme, že bohatý duchovní život pozitivně ovlivňuje všechny oblasti života, naše hodnoty, vztahy, pocit radosti a štěstí a také pozitivně mění celkové vnímání života kolem nás.

Naším cílem je nabídnout nejen nám obyvatelům krásné vesnice Lužice, ale lidem i z okolních obcí a měst, bezpečný prostor pro sdílení nových poznatků a vědomostí, aby z dobré půdy našich srdcí mohly růst krásné proměňující životní příběhy. Chceme vytvořit prostor plný přátelské atmosféry a porozumění.

Těšíme se na Vás.

Manželé Doricovi a tým spolupracovníků