Jak mohu prožívat vnitřní radost

Jestli chceme prožívat každodenní vnitřní pocit štěstí a radost, musíme se podívat na to jak jsme na tom s pocitem vlastním hodnoty, se zdravým sebevědomím, sebedůvěrou. Zabývali jsme se tématem, které nám odhalilo základní kameny na kterých můžeme zdravé sebevědomí postavit.

Jelikož se jednalo o Atmosféru - moderní formát bohoslužby, začali jsme krásnými a moderními duchovními písněmi. Luboš, který uvedl tuto Atmosféru nám pustil také vtipné video o tom, jak těžkou práci má u produkce hudby zvukař. ????

Průvodce tématem byl tentokrát Daniel Dorica.

Zdravý pocit vlastní hodnoty má zásadní vliv na naši osobnost, naše partnerské vztahy, na naše děti, rodinu, práci, budoucnost a na to, jakou životní cestou se ubíráme.

Snad každý by si přál být sebevědomou a harmonickou osobností, která dokáže realizovat své sny. Většina lidí, ale nedosahuje výsledků o kterých sní a tak rezignují  a spokojí se s šedivou průměrností.

Co to vlastně je sebevědomí? Je to schopnost aktivně, s jistotou a porozuměním vstupovat do vztahů a okolností. Většinou stavíme svou sebedůvěru na vnějších stavebních kamenech, ale sebedůvěra vychází zevnitř.

Řekli jsme si, jaké jsou hlavní příčiny nízkého sebevědomí a také jaké důsledky to přináši do našich životů. Dozvěděli jsme se také, jak se sebevědomí rodí. Seznámili jsme se s nevědomou hypnózou, kterou uplatňujeme zvláště na svých dětech a tím se podílíme na jejich vysokém či nízkém sebevědomí s důsledky pro jejich celý další život. Slova mají obrovskou sílu a to jak pozitivní tak negativní a tak jsme se zastavili také u tématu, jak je používat k budování pocitu vlastní hodnoty u sebe i našich dětí.

Prostřednictvím krátkého videa jsem cestovali vesmírem a zjistili jak neskutečně obrovský je. Mohli jsme si uvědomit, že jsme vlastně mikrobi na zrnku kosmického prachu. I přesto, že v kontextu vesmíru je naše místo na této planetě zanedbatelné, máme v Božích očích, v očích Stvořitele obrovskou cenu. Vědomí toho, že nejsme dílem náhody, nebo jen vyspělejší opice, ale, že jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, že Jemu na nás záleží a že dokonce neváhal za naše selhání poslat na smrt svého syna je výrazem jeho dokonalé lásky k nám.

Četli jsme několik textů z nejstarší knihy na světě v níž nás Bůh oslovuje a sděluje nám, jaké jsou skutečné stavební kameny, na kterých můžeme stavět svůj pocit vlastní hodnoty. 

Ale cožpak se může matka zapomenout na své dítě a nemít se svým vlastním potomkem žádné slitování? I kdyby se něco tak neslýchaného stalo, já, váš Hospodin, na vás nikdy nezapomenu! Jen se podívejte, vždyť jsem si vás vyryl do dlaní... Izaiáš 49,15.16

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. - Matouš 11,28

Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život. Jan 3,16

Líbil se mi také tento citát Johna Powella:

"Byli jsme stvořeni jako jedinečné osobnosti, tak jako každý z nás má různé otisky prstů. Cítíme, že nejsme jen další zrnko písku na pláži lidstva, ztracené v šestimiliardové mase, ale že jsme byli přivedeni na svět za nějakým účelem, abychom svým jeidnečným způsobem  přispěli k životu na tomto světě. Přinejmenším hledáme ujištění, že díky nám je svět, alespoň o trošku bohatší a že bude našim odchodem ochuzen.

I přesto, že pocit vlastní hodnoty získáváme ve svém dětství z 95% a na změnu v dospělosti nám zbývá již jen nějakých 5%, je to stále naděje na cestu kupředu. Nezáleží na tom odkud přicházíme, ale kam jdeme. Každý z nás má obrovský potenciál a stojí zato vyvinout námahu k jeho hledání. Každý z nás má své poslání, které může udělat svět lepším místem.

Po přestávce jsme si mohli vyslechout životní příběh vzácného hosta, skvělého člověka, zpěváka a textaře Luda Vladára a také 5 jeho písní. Bylo to skutečně zajímavé povídání a pan Vladár nás zaujal svým poutavým vyprávěním a krásným zpěvem.

Po skončení jsme si ještě povídali u dobrého jídla, ovocných džusů, čaje a kávy v kavárně u Danasmiley

Těším se na další akce a také na Vás, příznivce Dobré půdy. Připravujeme další velmi zajímavá témata. 

Dan

Fotky z akce naleznete zde