Ohlédnutí se za Psychosociálním výcvikem

Ještě před slavnostním otevřením Dobré půdy, během října a listopadu, proběhla tzv. nultá akce, kterou jsme vedení obce i školy slibovali zorganizovat již více než 2 roky. Psychosociální výcvik - Člověku člověkem.

Tato akce mohla proběhnout díky ochotě dvou skvělých lektorů Phdr. Evy Biedermannové (Psycholožky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje) a Vítězslava Vursta B.Th (Nemocničního kaplana Fakultní nemocnice v Olomouci). Oba lektoři byli ochotni prožít s námi v Lužicích tři víkendy a navíc, jako svůj vklad do rozjezdu projektu Dobrá půda, nabídnout mimořádně příznivé finanční pomínky pro účastníky. 

Název tohoto akreditovaného výcviku MPSV je: Zásady a postupy podpory a provázení osob ve složitých životních situacích

Složité životní situace jsou takové, do kterých se může dostat každý z nás. Od osobních a rodinných, jako jsou závažná onemocnění, vážná zranění, úmrtí v rodině, finanční krize, rozvody, vyhoření, nadměrný stres až po živelné pohromy, dopravní neštěstí, a jiné větší tragické události.

Dnes nás nikdo ve škole neučí, jak reagovat při setkání s člověkem, který se bezprostředně ocitl v těžké životní situaci nebo jí prochází. Co říkat a co naopak neříkat? Často z důvodů nevědomosti se raději kontaktu s takto postiženým člověkem vyhneme nebo reagujeme nevhodně. 

Na absolvovaném výcviku jsme se velmi prakticky, jak v teoretikých částech, tak ve skupinových cvičeních, věnovali všemu potřebnému pro pochopení lidských potřeb obecně, ale zvláště v krizových situacích. Zjišťovali jsme, jak je vše co člověk prožívá vzájemně propojeno, jak reagovat bezprostředně při události, jak posléze. Seznámili jsme se s fázemi, kterými člověk prochází a jsou součásti vyrovnávání se s neštěstím a obdobím truchlení. Věnovali jsme se oblasti komunikace a řešení konfliktů. Důležitá oblast byla věnována také osobě pomáhajícího, jeho ochraně před vyhořením a také při stanovování hranic v pomoci. Dotkli jsme se také přímo toho, jak mluvit s druhými a to i s dětmi o smrti. Bylo toho ještě mnohem, mnohem více, co jsme se dozvěděli a zapsalo se to do našich myslí. Jsem za všechny ty informace velmi vděčný a považuji je pro sebe za součást základního vzdělání. Přikláněl bych se k určité formě výuky na středních a vysokých školách. 

Jestli ještě něco mohu vyzvednout, tak to byla úžasná parta 26 účastníků výcviku a to i přes věkový rozdíl 18 - 80 let. Po prvním nesmělém seznámení se, jsme zjistili, že nám spolu bylo moc fajn. Celý výcvik proběhl v důvěrné atmosféře plné vzájemného respektu a porozumění. I přes často těžká témata jsme prožili také dostatek legrace. Musím zmínit také výborné jídlo, džusy, čaj a kafe u "Dana", které obohacovalo náš společný zážitek. Velmi jsme se těšili vždy na další setkání. 

Musím vyjádřit velký obdiv lektorům za to, jak nám těžká témata představili s lehkostí a přijatelně. Celý výcvik byl vedený velmi profesionálně, citlivě a logicky nás provedl všemi potřebnými informacemi, které laik může vstřebat. 

Velmi dojemné bylo závěrečné loučení, vyjádřená lítost nad tím, že už se další víkend nesejdeme, děkování a objetí, dárečky. 

Všem zúčastněným z celého srdce děkujeme za krásnou atmosféru a vzájemné obohacení, které si stále nosíme v duši. 

Dan a Dáša   

Fotografie z akce naleznete zde